خط تیره http://koleposhti316.mihanblog.com 2020-07-01T04:21:16+01:00 text/html 2012-06-25T13:00:20+01:00 koleposhti316.mihanblog.com رها صالحی سلام http://koleposhti316.mihanblog.com/post/14 <FONT size=4>سلام تو رو به خدا برام دعا کنید همین.</FONT> text/html 2011-11-05T11:28:49+01:00 koleposhti316.mihanblog.com رها صالحی ازاده http://koleposhti316.mihanblog.com/post/12 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">بسم الله الرحمن الرحیم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">امروز شنبه است اقا این جمعه هم نیومد اشکالی نداره مثل اینکه ما باید حالا حالا درد و تحمل کنیم باشه گفتم که تحمل می کنیم فقط حرف امروزم یه کم تلخه یه کم که نه خیلی می خوام از جوون هایی بنویسم که تمام زندگی شون رو پای ارمان های انقلاب پای وطن پای ایران گذاشتن و رفتن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>رفتن و دیگه ام بر نگشتن اون ها رو سر بریدن اره خوب واسه اونایی که مثل اب خوردن امام حسین رو سر بریدن این که چیزی نیست ولی اخه بگو لا مصب مگه تو ادم نیستی مگه تو یه روزی پاک به دنیا نیومدی حالا چی شد چی شد که به این جا رسیدی اخه وقتی گوسفند رو هم می خوان سر ببرن بهش اب می دن شما این چیز ها رو نمی فهمید نه دیروز صحنه ها و عکس هاشو تو تلویزیون دیدم دیدم و دلم به حال خودم سوخت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>میدونید چرا اصلا برای چی دلم به خودم سوخت می نویسم:<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">دیروز وقتی صحنه هاش رو دیدم دیدم که وقتی داشتن سرشون رو از تن پاکشون جدا می کردن یه لبخند عمیقی تو چهره های معصومشون بود انگار از تمام دنیا سیر دارن میرن دارن ازاد میشن دارن رها....<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">با خودم گفتم رها تو اگه جای اونا بودی چی کار می کردی اما نه جوابش کاملا معلوم بود اره من از ترس شاید حتی التماسشون می کردم که حداقل با تفنگ من رو بکشن اره ایمان و عمل اونا کجا و ما کجا خدا وکیلی یه بار خودتون رو جای اونا بذارید که اونا تو اون لحظه چه فکری می کردن شاید به اینکه اره اقاشون امام حسین رو هم همین طور کشتن پس چه سعادتی بالا تر از این که شبیه اقا شون کشته میشن . ای خدا به من بگو بگو میشه یه روزی من هم مثل پرنده هایی که تازگی ها پر کشیدن حالم عوض بشه .<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">کی فکرش رو می کنه که بچه ای که بدنیا میاد یه روزی ادم بودنش رو از دست بده و بشه مثل حیوونی که ادم فکرش رو هم نمی کنه که یه روزی این حیوون هم ادم بوده امیدوارم سرنوشتی بد تر از عبد المالک ریگی به سرشون بیاد.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-11-04T10:40:02+01:00 koleposhti316.mihanblog.com رها صالحی انتظار http://koleposhti316.mihanblog.com/post/11 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 22pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">بسم الله الرحمن الرحیم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">سلام امروز جمعه هست و روز اقا امام زمان می نویسم از او او که هست و می بیند تمام ما را من نمی دانم که این من این ما<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>ادم هستیم یا نه اما نه من ادم نیستم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>نیستم ادم که اگر در این دنیا در این دنیای چند میلیاردی فقط 313 نفر ادم پیدا می شد اقا ظهور می کردند دلم گرفته است از خودم از این که دل اقا را می شکنم نمی دانم که ایا وقتی اقا امروز هم پرونده ام را نگاه می کند گریه می کند نمی دانم که ایا اقا امروز هم از خدا می خواهد که مرا ببخشد نمیدانم که اقا امروز از دست من راضی هست یا نه نمی دانم اقا کاش بیایی تا تمام ندانستن هایم را از شما بپرسم کاش بیایی تا به خاطر ان همه اشکی که در مقابل خداوند برای بخشش گناهانم ریخته ای از شما معذرت بخواهم که می دانم که اگر خون هم گریه کنم کم است <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>کاش بیایی اقا تا تمام دلتنگی هایم را برای شما بگویم کاش بیایی اقا از تمام دنیا سیرم از جنگ هایش از قتل هایش از گناهانش خسته شدم کاش بیایی تا تمام غم ها نابود شود کاش بیایی تا تمام جنگ ها تمام شود کاش بیایی اقا کاش بیایی چند روز پیش اتفاقی در فو تبال ایران افتاد که گذشته از ابرو ریزی که برای ایرانیان پاک بوجود اورد باعث شد که ابروی تمام شیعیان بلکه تمام مسلمانان ریخته شد نمی گویم که چه اتفاقی چون می دانم گفتن گناه باعث شایع شدن ان در جامعه می شود فقط اقا دلت خون نشود چون ما هنوز هم جوانانی داریم که پاک هستند از تمام گناهان وتنها گاهی اشتباه می کنند و خریدار ابروی شیعیان و خریدار ابروی بشریت هستند اقا جمعه شده نکند یادتان رفته که هنوز کسانی هستند که منتظر شمایند نه اقا شرمنده شما خوب هم می دانید که بعضی ها منتظر شما هستند ولی اقا تو رو جان من زودتر بیا که من فکر می کنم اگر شما بخواهید که 313 نفر ادم پیدا شود به عمر من بیچاره قد نمی دهد پس اقا بیا بیا گر چه می دانم دلت خون است ولی از خدا می خواهم که به ما رحم کند و نگاهش را از روی سر ما برندارد که بدون نگاهش و بدون نگاهتان هیچه هیچه هیچ هستیم. <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-10-27T04:31:22+01:00 koleposhti316.mihanblog.com رها صالحی با خودم گفتم... http://koleposhti316.mihanblog.com/post/10 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 20pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">بسم الله الرحمن الرحیم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">سلام امروز 5/8/1390 مطلب امروز درباره ی عبرت در گذشته حوادث های زیادی رخ داده که خدا تو قرانش می گه از اون ها عبرت بگیریم تا دچار حوادث بدش نشیم اما چند روز پیش حادثه ای رخ داد تا بفهمیم که ما از حوادث گذشته واقعا عبرت نمی کنیم چند روز پیش تلویزیون و ماهواره ها و اینترنت تصاویر کشته شدن جنایت کاری رو پخش کردن که باعث خوشحالی خیلی ها شد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">چه قدر بده که ادم بمیره و دیگران اینقدر از مردنش خوشحال بشن . اره مرگ بی عزت و با خواری :<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">تلویزیون تصاویری از کشته شدن قذافی رو پخش کرد و همچنین التماس هاش رو برای زنده موندن میل به قدرت چه قدر ادم رو پست می کنه امیدوارم نسیب هیچ کس نشه حتی وقتی قذافی جنایتکار رو هم داشتن می کشتن دلم براش سوخت نه فقط با خودم می گفتم ادم چه قدر باید بد بخت باشه که اینجوری بکشنش اینجوری از مردنش خوشحال بشن و اینجوری جلوی جنازش عکس بندازن و دست بزنن اره ظلم همیشه رفتنی است و تنها حق است که می ماند وقتی قذافی جنایتکار رو می دیدم با خودم میگفتم اره چقدر شهیدان ما خوب رفتند چقدر خوب پرواز کردند کاش اینجور پرواز کردن اینجور رفتن رو هم به ما یاد بدن با خودم گفتم اگه یه رزمنده بودم که تو راه وطنم تو راه اسلام تیکه تیکه می شدم خیلی بهتر از مرگ قذافی بود اره قذافی از مرگ هم کفاش یعنی فرعون و نمرود ...تا شمر و یزید عبرت نگرفت اقامون امام حسین چقدر چقدر با عزت رفت که حالا بعد از این همه سال واسش عزاداری می کنیم واسش می میریم خدا امام حسین رو خیلی دوست داشت که این طوری عاشقونه با خودش بردش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دنیا پر از عبرت کاش قذافی هم عبرت کرده بود از حادثه های روزگار اگه عبرت کرده بود اونطور جنایت نمی کرد فقط از خدا می خوام که مرگ با عزت به ههمه ی ما بده تا هیچ کس از مردنمون از رفتنمون خوشحال نشه مرگ با عزت فقط با شهادت نیست گرچه این ارزوی من است اما بزرگ مردای هم بودند در تاریخ کشورمان که مرگشان تمام عزت بود مثل امام خمینی که تمام دنیای مردمش بود او انقدر بزرگ بود که تمام مردم از رفتنش سیاه پوش شدندو انطور برای او تشییع جنازه گرفتند کاش همه ی ما از تاریخ عبرت کنیم تا رفتنمان عین ماندنمان مثل شهدا باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-10-13T21:51:46+01:00 koleposhti316.mihanblog.com رها صالحی خدایی خدا http://koleposhti316.mihanblog.com/post/9 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">روزها گذشت و گنجشک با خدا هیچ نگفت.فرشتگان سراغش را از خدا گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان این گونه می گفت:می اید من تنها گوشی هستم که غصه هایش را می شنود و یگانه قلبی ام که درد هایش را در خود نگه می دارد.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">و سرانجام گنجشک روی شاخه ای از درخت دنیا نشست.فرشتگان چشم به لبهایش دوختند گنجشک هیچ نگفت و خدا لب به سخن گشود:با من از انچه سنگینی سینه توست.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">گنجشک گفت:لانه ی کوچکی داشتم ارامگاه خستگی هایم بود و سر پناه بی کسی ام تو هم از من گرفتی. این توفان بی موقع چه بود؟چه می خواستی از لانه ی محقرم؟کجای دنیا را گرفته بود؟و سنگینی بغضی راه بر کلامش بست.سکوتی در عرش طنین انداز شد.فرشتگان همه سر به زیر انداختند. <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">خدا گفت:ماری در راه لانه ات بود. خواب بودی.باد را گفتم تا لانه ات را نابود کند.انگاه تو از کمین مار پر گشودی.گنجشک خیره در خدایی خدا مانده بود.<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">خدا گفت:و چه بسیار بلاها که به واسطه ی محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته به دشمنی ام بر خاستی.اشک در دیدگان گنجشک نشسته بود. نا گاه چیزی در درونش فرو ریخت.های های گریه هایش ملکوت خدا را پر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-10-13T20:57:05+01:00 koleposhti316.mihanblog.com رها صالحی شعر http://koleposhti316.mihanblog.com/post/8 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>بسم الله الرحمن الرحیم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>سلام امروز22/7/1390 چند شب پیش یه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>کتاب شعر داشتم می خوندم که به شعری رسیدم که تا به حال نه شنیده بودمش نه اینکه خونده بودم خیلی شعر خوبیه برای همین حیفم اومد که تو وبلاگم نذارمش شعر از مرحوم شیخ محمد علی حزین لاهیجی اصفهانی:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>در دام مانده باشد صیاد رفته باشد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>اه از دمی که تنها با داغ او چو لاله<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>در خون نشسته باشم چون باد رفته باشد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>امشب صدای تیشه از بیستون نیامد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>خونش به تیغ حسرت یارت حلال بادا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>صیدی که از کمندت ازاد رفته باشد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>از اه دردناکی سازم خبر دلت را<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>وقتی که کوه صبرم بر باد رفته باشد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>رحم است بر اسیری کز گرد دام زلفت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>با صد امیدواری نا شاد رفته باشد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>شادم که از رقیبان دامنکشان گذشتی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>گر مشت خاک ما هم بر باد رفته باشد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>پر شور از حزین است امروز کوه و صحرا<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>مجنون گذشته باشد فرهاد رفته باشد<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: right 6.5in"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-10-10T19:08:51+01:00 koleposhti316.mihanblog.com رها صالحی سوتک http://koleposhti316.mihanblog.com/post/7 <P><FONT size=4>نمی دانم پس از مرگم چه خواهدشد؟نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ؟</FONT></P> <P><FONT size=4>ولی بسیار مشتاقم گلویم سوتکی باشد</FONT></P> <P><FONT size=4>به دست کودکی گستاخ و بازیگوش</FONT></P> <P><FONT size=4>و او یکریز و پی در پی دم گرم خوشش را بر گلویم سخت بفشارد</FONT></P> <P><FONT size=4>و خواب خفتگان خفته را اشفته تر سازد</FONT></P> <P><FONT size=4>بدین سان بشکند در من سکوت مرگبارم را</FONT></P> <P><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دکتر علی شریعتی</FONT></P> text/html 2011-10-06T05:21:02+01:00 koleposhti316.mihanblog.com رها صالحی نماز http://koleposhti316.mihanblog.com/post/5 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">سلام امروز 14/7/1390<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">مطلب 14 مهر هم انشاالله درباره ی نماز امیدوارم که مطلبم طوری نباشه که فقط وقتتون رو بگیره<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>خدا کنه که<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">حتی اگه یه نفر هم که شده روش تاثیر بذاره<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">بسم الله<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>(چه چیز مهمترازاین که انسان هر صبح و شام رابطه و پیوند خود را با خدا تجدید کند.با او به راز و نیاز برخیزد و به یاد <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right; tab-stops: right 6.5in" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">عظمت او و مسئولیت های خویش بیفتد و در پرتو این کار گرد و غبار و زنگار گناه را از دل و جان بشوید و با پیوستن قطره ی وجود خود به اقیانوس بیکران هستی حق مایه بگیرد . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right; tab-stops: right 6.5in" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">اری نماز همه ی این برکات و اثار را دارد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right; tab-stops: right 6.5in" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">(نماز وسیله ی ارتباط با خدا):انها نماز را بر پا می دارند و از انچه به انها روزی داده ایم انفاق می کنند. از یک سو ارتباطشان با خالق جهان محکم است و از سوی دیگر پیوندشان با خلق خدا مستحکم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right; tab-stops: right 6.5in" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">(نماز و ریسمان الهی):نماز را به پای دارید و زکات مال خود را به مستحقان بدهید و به ریسمان محکم توحید چنگ زنید و بدانید فقط خداست که مولا و دوست شماست و خوب دوستی است.اگر رو به او اورید و مطیع امرش گردید در همه حال شما را یاری خواهد نمود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right; tab-stops: right 6.5in" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">این مطلبی رو که نوشتم از خودم نبود خلاصه ی حرف های خدا و پیامبر و ائمه بود که یکی از علمای دینمون بنام ایت الله مکارم شیرازی بیانش کرده بودند<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-10-04T16:57:26+01:00 koleposhti316.mihanblog.com رها صالحی مگر نماز گزاران http://koleposhti316.mihanblog.com/post/4 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">یا فتاح<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">امشب 13/7/1390 شب<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>چهارشنبه است ببخشید که نمی تونم زیاد بیام و مطلب بنویسم اخه منم از بر و بچه های کنکوریم <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">خوب دیگه کنکورم واسه خودش این چیز ها رو داره دیگه ولی سعی میکنم که هر روز یه چیزی بزارم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>الان هم که دارم مطلب رو میذارم داره اذان مغرب پخش میشه <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>پس حالا که وقت نماز هم هست بزارید یه مطلب درباره ی نماز بذارم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>که انشالله زودتر به نمازم برسم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">اثار تربیتی نماز <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">انسان حریص و کم طاقت افریده شده است(ان الانسان خلق هلوعا)<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">هنگامی که بدی به او برسد بسیار جزع و بی تابی می کند(و اذا مسه الشر جزوعا)<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">و هنگامی که خوبی به او رسد از دیگران دریغ می دارد(واذا مسه الخیر منوعا)جمعی از مفسران (هلوع)را به معنی حریص و جمعی به معنی کم طاقت تفسیر کرده اند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">بنابراین تفسیر اول در این جا به سه نکته ی منفی اخلاقی در وجود این گونه انسان ها اشاره شده است (حرصو جزع و بخل ) <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">بنا بر تفسیر دوم به دو نکته ی جزع و بخل اشاره شده است.زیراایات دوم و سوم تفسیری است برای معنی هلوع.این احتمال نیز وجود دارد که هر دو معنی در این<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>کلمه جمع باشند.چرا که این دو وصف لازم و ملزوم یکدیگرند.ادم های حریص غالبا بخیل اند و در برابر حوادث کم تحمل و عکس ان نیز صادق است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">شکل ظاهری و باطنی انسان<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">اکنون این سوالها مطرح می شود که اگر خداوند انسان را برای سعادت و کمال افریده چگونه در طبیعت او شر و بدی قرار داده است؟وانگهی ایا ممکن است خداوند چیزی را با صفتی بیافریند و سپس افرینش خود را مذمت کند؟<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">واز همه ی اینها گذشته قران در ایه ی 4 سوره ی تین صریحا می گوید (ما انسان را با بهترین صورت و ساختمان افریدیم) مسلما منظور این نیست که ظاهر انسان خوب و باطنش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>زشت و بد است. بلکه کل خلقت انسان به صورت احسن تقویم است و همچنین ایات دیگری که مقام والای انسان را می ستاید با ایه ی مورد بحث چگونه سازگار است؟<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">پاسخ همه ی این سوالات با توجه به یک نکته روشن<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>می شود و ان این است<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>که خداوند نیرو ها<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>غرایز و صفاتی در انسان افریده است که اینها بالقوه وسیله ی تکامل ترقی و سعادت او محسوب می شوند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">بنابراین صفات و غرایز مزبور ذاتا بد نیستند بلکه وسیله ی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>کمال او هستند. اما هنگامی که همین صفات در مسیر انحرافی قرار گیرند و از انها سوئ استفاده شود مایه ی نکبت<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بدبختی شر و فساد خواهد بود . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">فی المثل همین حرص نیرویی است<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>که به انسان اجازه نمی دهد به زودی از تلاش و کوشش باز ایستد و با رسیدن به نعمتی سیر شود . این عطش سوزانی است که بر وجود انسان مسلط است. اگر این صفت در مسیر تحصیل علم و دانش<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به کار افتد و انسان حریص در علم و یا به تعبیر دیگر تشنه و عاشق بی قرار علم باشد مسلما مایه ی کمال اوست. اما اگر حرص در مسیر مادیات به کار افتد مایه ی شر و بد بختی وبخل می شود .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">به تعبیر دیگر این صفت شاخه ای از حب ذات است و می دانیم حب ذات چیزی است که انسان را به سوی کمال می فرستد . <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">اما اگر در مسیر انحرافی واقعد شود<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>به سوی انحصار طلبی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و بخل و حسد و مانند ان پیش می رود .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">سپس اشاره می کند که نماز گزاران از این اوصاف رذیله مبرا هستند &lt;الا المصلین&gt; مگر نماز گزاران.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">&lt;&lt;انسان حریص و کم طاقت افریده شده است . هنگامی که بدی به او برسد از دیگران دریغ می دارد مگر نمازگزاران.&gt;&gt;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">/معارج/19 تا 23</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; tab-stops: 107.4pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-tab-count: 1"><FONT face=Calibri>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">راستی روز نیروی انتظامی هم مبارک<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-10-02T10:06:52+01:00 koleposhti316.mihanblog.com رها صالحی الگو http://koleposhti316.mihanblog.com/post/3 <P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 0in 0in 30pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3><EM>سلام امروز 10/7/90 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P> <P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 0in 0in 30pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3><EM>من تازه از مدرسه برگشتم و برای همه ی بچه های کنکوری ارزوی سلامتی دارم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>میخوام یه روحیه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و یه الگو رو به همه ی <o:p></o:p></EM></FONT></SPAN></P> <P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 0in 0in 30pt"><FONT size=3><EM><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA">بچه هایی که درس میخونن چه توی دانشگاه چه </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: AR-SA">توی</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA"> مدرسه یا اموزشگاه های مختلف اگه حوصله اش رو <o:p></o:p></SPAN></EM></FONT></P> <P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 0in 0in 30pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-language: FA"><EM><FONT size=3>دارین بخونید<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>که البته اگه نخونید از دستش میدید<o:p></o:p></FONT></EM></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">صبح تا شب تمرین غواصی داشتیم </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">دویدن توی گل و لای ، شیرجه زدن شنا در آب سرد ، رفته بودیم جبهه یعنی </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">! <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">شبها هم درس می خواندیم دانشجو ها درس دانشگاه و ما هم جزوه كنكور ، یك كتری چای درست می كردیم و می نشستیم به درس خواندن </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">نتیجه كنكور احمد وقتی آمد كه شهید شده بود </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">رتبه دوم پزشكی </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">-------<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">به نامه هایی كه برایش می آمد حسودی میكردیم </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">همه مان ، حسودی شاید نه ، غبطه </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">از بس طولانی بودند </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">شهید كه شد وسایلش را كه جمع میكردیم تازه فهمیدیم جواب مسئله های ریاضی را برایش می فرستادند </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">-------<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">هیچ چیز جلو دارش نبود </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">حتی جنگ و سر و صدای انفجار یا بازیها و شلوغ كاریهای بچه ها </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">! </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">قایق را می انداخت توی آب ، می رفت وسط آب ، آنجا می نشست كتاب می خواند ، چه كتاب خواندنی </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">-------<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">اندازه پسر خودم بود سیزده چهارده ساله ، وسط عملیات یك دفعه نشست </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">گفتم </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">" </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">حالا چه وقت استراحت هست بچه </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">" </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">گفت </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">" </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">بند پوتینم شل شده می بندم راه می افتم </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">" </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">نشست ولی بلند نشد </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">هر دو پایش تیر خورده بود برای روحیه ما چیزی نگفته بود</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">هر كدام یك گوشه سنگر نشسته بودند ، كاغذ به دست ،‌یكی خاطره می نوشت یك وصیت نامه ، او ولی معادله های مثلثاتی كتابش را حل می كرد </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">--------<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">مراد كه از مرخصی برگشت دمغ بود </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">كلی سین جیمش كردم تا گفت </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">یعنی نگفت ، كارنامه اش را نشانم داد </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">از بالا تا پایین بیست بود و نوزده ، فقط عربی اش آن وسط دهن كجی میكرد ، هفت </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">... </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">نشسته بود كنار چند تا اسیر عراقی و دست و پا شكسته باهاشان حرف می زد ، دهنم باز ماند گفتند یك ماهه كارش همینه ، میاد می شینه با هاشون اختلاط می كنه تا عربی اش خوب بشه </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">-------<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">همه پتو ها را انداخته بودیم رویش ، اما دندانهایش باز هم بهم می خورد </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">تب كرده</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp; </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">بود </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">نمیدانستیم چه كار كنیم </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">خودمان هم سردمان شده بود </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">دق دلمان را سر صادق خالی كردیم </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">حسابی دعوایش كردیم كه چرا گذاشت برود بیرون </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">بیچاره زد زیر گریه می گفت </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">: " </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">فكر كردم میره برای نماز شب وضو بگیره ، چه می دانستم توی سوز و سرما میره می شینه درس می خونه ؟ </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">"<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">--------<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">سال </SPAN><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">72 </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">منطقه عملیاتی والفجر یك ، شهیدی را دیدم كه قد و بالایش به </SPAN><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">16 – 17 </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">سال می زد </SPAN><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">حدود ده سال از شهادتش می گذشت روی پیكرش ، روی سینه ، روی قلبش یك برجستگی نظرم را جلب كرد </SPAN><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">با احتیاط كه مبادا تركیب استخوان هایش به هم بریزد دكمه های لباسش را باز كردم ، یك كتاب و دفتر زیر لباسش بود </SPAN><SPAN dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">گشتم ، نه پلاك داشت نه كارت شناسایی</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">كتاب و دفترش را ورق زدم </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">كتاب فیزیك بود </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">توی دفترش هم جزوه و سئوال ، اول كتاب اسمش را نوشته بود ، با همان شناسایی اش كردیم </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><FONT size=3><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">منبع وبلاگ کربلای 5</SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P class=MsoSubtitle style="MARGIN: 0in 0in 30pt"><SPAN style="mso-bidi-language: FA"><EM><FONT size=3><FONT face=Cambria>www.karbalay5.blofa.com<o:p></o:p></FONT></FONT></EM></SPAN></P> text/html 2011-09-30T16:30:32+01:00 koleposhti316.mihanblog.com رها صالحی سلام http://koleposhti316.mihanblog.com/post/1 سلام امروز جمعه 8/7/90 اولین روزی یه که من وبلاگم رو افتتاح کردم . امیدوارم ازش خوشتون بیاد . رها